Aktuality

ČESKÝ SVAZ JIU JITSU MÁ NOVÉHO PREZIDENTA!

Dne 22.5.2021 oznámil Josef Kožíšek rezignaci na funkci prezidenta ČSJj. Do uvolněné funkce schválilo představenstvo na návrh Dr. Kožíška stávajícího viceprezidenta Štěpána Bencu.

Josef Kožíšek vedl svědomitě svaz od roku 2014. Zejména v posledních nelehkých letech spojených s konkurenčnimi boji dokázal udržet dobrou pozici a dobré jméno našeho svazu. Za jeho dosavadní práci mu patří obrovské díky. Josef Kožíšek bude nadále pokračovat v činnosti pro ČSJj ve funkci viceprezidenta.

Nově zvolený prezident Štěpán Benca v minulosti působil v zahraničních organizacích bojových umění. V budoucnu chce navázat na svého předchůdce a věnovat se rozšiřování spolupráce se školami a spolky v ČR i v zahraničí. V této činnosti mu držme všechny palce.